COVID-19

dydd Mercher, Mawrth 18, 2020 - 3:09yp
Logo Archwilio Cymru

Neges gan Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol

Fel pawb arall, dwi’n cadw llygad barcud ar y sefyllfa o ledaeniad y firws COVID-19 sy’n prysur newid yn gyson.
 
Yn ogystal â chyflawni fy nghyfrifoldebau statudol, fy mlaenoriaeth yw sicrhau iechyd, diogelwch a lles staff Archwilio Cymru, eu teuluoedd a rhai ein partneriaid yn y gwasanaethau cyhoeddus ehangach ar yr adeg hynod heriol hon.
 
Yn benodol, rwyf am sicrhau nad yw ein gwaith archwilio yn cael effaith andwyol arnoch chi a'ch staff ar adeg pan fo’r wasanaeth cyhoeddus o dan pwysau ac yn canolbwyntio ar faterion pwysicach.
 
Mae ein staff yn gweithio o adref ac yn ymgysylltu’n agos â’r holl gyrff a archwilir fel ein bod yn gallu bod mor gefnogol a hyblyg ag y gallwn wrth gyflawni ein gwaith.
 
Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru