Ennill cyflog wrth ddysgu gyda’n cynllun prentisiaeth newydd!

dydd Llun, Mehefin 15, 2020 - 4:59yp

Taniwch eich gyrfa gyda’n Rhaglen Prentisiaeth newydd o fewn archwilio ariannol

Ydych chi am helpu gwella gwasanaethau i bob Cymru? Ydych chi am ymuno â sefydliad sydd â gwerthoedd a manteision gwych?
 
Mae ein rhaglen brentisiaeth newydd gyffrous yn cynnig y cyfle i chi weithio ac ennill cymhwyster cydnabyddedig Cymdeithas y Technegwyr Cyfrifeg [agorir mewn ffenestr newydd].
 
Byddwch yn treulio 3 blynedd yn datblygu sgiliau gwaith gan weithio gyda'n timau i ddarparu amrywiaeth o'n gwasanaethau archwilio a’n helpu i archwilio a gwella gwasanaethau cyhoeddus Cymru.
 
Byddwch hefyd yn dysgu mewn diwrnodau i ffwrdd o’r gwaith gyda cyflog i astudio ar gyfer eich cymhwyster ariannol.

Mae cynllun prentisiaeth Archwilio Cymru wedi rhoi profiad gwaith gwerthfawr i mi o archwilio/cyllid y sector cyhoeddus gyda chefnogaeth llawn ar gyfer fy astudiaethau proffesiynol. Mae hyn wedi fy ngalluogi i gael cydbwysedd gwych rhwng bywyd a gwaith ynghyd ag astudio tuag at gymhwyster proffesiynol.

Rhys Meadows, prentis Archwilio Cymru
Mae'r rhaglen hon yn cynnig dewis gwahanol i brifysgol ond yn cynnig yr un rhagolygon hirdymor i chi. Mae mwy o wybodaeth am y rhaglen, eich swydd a'r cymwysterau a'r sgiliau hanfodol y bydd angen arnoch yn ein pecyn gwybodaeth [PDF 199KB agorir mewn ffenest newydd].
 
Cyflwynwch gais ar-lein erbyn 30 Gorffennaf. Darllenwch ein canllawiau ar wneud cais am awgrymiadau a manylion defnyddiol ar sut mae'r broses ymgeisio'n gweithio yma yn Archwilio Cymru.
 
Os oes gennych unrhyw gwestiwn am y rhaglen, cysylltwch â Sian Grainger ar 029 2032 0547.