COVID-19: Profi, Olrhain, Diogelu – pa mor hawdd yw hi i gael gwybodaeth?

dydd Llun, Mehefin 22, 2020 - 4:09yp

Edrychom ar sut y mae cynghorau a byrddau iechyd wedi bod yn cyfeirio pobl at y trefniadau

Mae ein blog diweddaraf mewn cyfres o waith yn ymwneud â dysgu COVID-19 yn trafod Brofi, Olrhain, Diogelu a sut mae cynghorau lleol a byrddau iechyd yn hyrwyddo ac yn cyfeirio at y wybodaeth hon.

Rydym wedi cynnwys cyngor ar rannu gwybodaeth ar-lein. Mae rhai enghreifftiau da o wefannau sydd â chynnwys clir a hawdd ei ddefnyddio yn cynnwys Cyngor Gwynedd a Bwrdd Addysgu Iechyd Powys.

Gobeithio y bydd ein blog diweddaraf sy'n amlygu arfer da gyda Profi, Olrhain, Diogelu [agorir mewn ffenestr newydd] yn ysgogi rhannu a dysgu i wella’r ffyrdd y gall pobl gael gafael ar wybodaeth am brofion ledled Cymru.

Os hoffech fanylion am yr arferion penodol y sonnir amdanynt uchod neu am unrhyw wybodaeth arall, cysylltwch â dysgu.covid@archwilio.cymru