Adolygiad o Wasanaethau Orthopedeg

25 Meh 2015 - 12:01yb

Adolygiad o Wasanaethau Orthopedeg

Ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru, mae staff Swyddfa Archwilio Cymru wedi cynnal archwiliad o’r dulliau cenedlaethol a lleol a fabwysiadwyd i reoli’r galw am wasanaethau orthopaedig.

Mae’r adolygiad hefyd wedi asesu i ba raddau y datblygwyd modelau cynaliadwy ar gyfer darparu gwasanaethau er mwyn helpu i ddiwallu’r galw yn y dyfodol.
Daw’r adroddiad i’r casgliad bod gwasanaethau orthopedig wedi dod yn fwy effeithlon dros y degawd diwethaf, ond nid yw GIG Cymru mewn sefyllfa dda i ateb y galw yn y dyfodol. Er y bu ffocws ar sicrhau bod amseroedd aros yn cael eu lleihau ar unwaith, rhoddwyd llai o sylw i ddatblygu atebion hirdymor mwy cynaliadwy i ateb y galw.

Hoffen ni gael eich adborth