Adroddiad Blynyddol a Chyfrion 2016-17

19 Meh 2017 - 11:59yb

Adroddiad Blynyddol a Chyfrion 2016-17

Mae’r Adroddiad Blynyddol ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2017 wedi cael ei baratoi ar y cyd gan Archwilydd Cyffredinol Cymru a Chadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru.

Mae’r Cyfrifon wedi cael eu paratoi gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, fel Swyddog Cyfrifyddu Swyddfa Archwilio Cymru, yn unol ag Atodlen 1 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 ac ar ffurf a gyfarwyddwyd gan y Trysorlys.

Rydym hefyd wedi creu crynodeb ar-lein sy’n dangos uchafbwyntiau ein blwyddyn.

Dellenwch ein hadroddiad crynodeb [agorir mewn ffenest newydd]

Hoffen ni gael eich adborth