Cynllun tocynnau bws rhatach Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl ifanc – ‘FyNgherdynTeithio’

10 Ion 2019 - 12:04yb

Cynllun tocynnau bws rhatach Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl ifanc – ‘FyNgherdynTeithio’

FyNgherdynTeithio yw cynllun tocynnau bws rhatach Llywodraeth Cymru ar gyfer pobl ifanc, a reolir ar ran Llywodraeth Cymru gan PTI Cymru Ltd o dan frand FyNgherdynTeithio, gyda’r nod o wella mynediad pobl ifanc at gyfleoedd addysg, cyflogaeth, hyfforddiant a hamdden.

Mae’r adroddiad hwn yn fwriadol gyfyngedig o ran ei gwmpas. Mae’n cyflwyno’r ffeithiau allweddol am gyhoeddiadau cyllideb a waned a phenderfyniadau a wnaed gan Lywodraeth Cymru wrth sefydlu cynllun FyNgherdynTeithio ac yna ei barhau y tu hwnt i’w gyfnod prawf cychwynnol. Mae hefyd yn ystyried costau’r cynllun a nifer y bobl ifanc sy’n manteisio arno.

Hoffen ni gael eich adborth