Cyngor Tref Cei Connah – Quay Café

19 Meh 2019 - 9:46yb

Cyngor Tref Cei Connah – Quay Café

Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

Mae’r adroddiad hwn yn nodi nifer o fethiannau yn nhrefniadau gwneud penderfyniadau a rheolaeth fewnol yng Nghyngor Tref Cei Connah sydd wedi arwain at y Cyngor yn ysgwyddo diffyg ariannol o dros £234,000 ac mae’n cynnig argymhellion i fynd i’r afael â’r methiannau hynny.

Hoffen ni gael eich adborth