Cyngor Caerdydd – Cyflawni â Llai Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd Adolygiad Dilynol

3 Hyd 2019 - 2:45yp

Cyngor Caerdydd – Cyflawni â Llai Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd Adolygiad Dilynol

Ceisiodd ein hadolygiad dilynol ateb y cwestiwn: a yw gwasanaeth iechyd yr amgylchedd y Cyngor yn parhau i gyflawni ei rwymedigaethau statudol o ystyried yr heriau ariannol?

Yn gyffredinol, canfuom fod y model gwasanaeth rheoleiddio a rennir (SRS) yn galluogi’r Cyngor i gynnal ei ddarpariaeth o wasanaethau iechyd yr amgylchedd mewn cyd-destun o leihau adnoddau a chyfrifoldebau ychwanegol a osodwyd arno gan newidiadau parhaus mewn deddfwriaeth. Mae lle i’r cyngor gryfhau ei drefniadau goruchwylio a sicrwydd annibynnol mewn perthynas â ' r SRS a gweithio gyda phartneriaid SRS i archwilio cyfleoedd i wella yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth