Cyngor Bro Morgannwg – Cyflawni â Llai Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd Adolygiad Dilynol

3 Hyd 2019 - 3:04yp

Cyngor Bro Morgannwg – Cyflawni â Llai Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd Adolygiad Dilynol

Ceisiodd ein hadolygiad dilynol ateb y cwestiwn: a yw gwasanaeth iechyd yr amgylchedd y Cyngor yn parhau i gyflawni ei rwymedigaethau statudol o ystyried yr heriau ariannol?

Canfuom fod y model gwasanaethau rheoliadol a rennir (SRS) yn galluogi’r Cyngor i gynnal ei ddarpariaeth o wasanaethau iechyd yr amgylchedd mewn cyd-destun o leihau adnoddau a chyfrifoldebau ychwanegol a osodwyd arno gan newidiadau parhaus mewn deddfwriaeth. Mae lle i’r cyngor gryfhau ei drefniadau goruchwylio a sicrwydd annibynnol ar gyfer yr SRS a gweithio gyda’r GRHR a darparwyr eraill i archwilio cyfleoedd i wella yn y dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth