Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Cyflawni â Llai Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd Adolygiad Dilynol

3 Hyd 2019 - 3:01yp

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Cyflawni â Llai Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd Adolygiad Dilynol

Ceisiodd ein hadolygiad dilynol ateb y cwestiwn: a yw gwasanaeth iechyd yr amgylchedd y Cyngor yn parhau i gyflawni ei rwymedigaethau statudol o ystyried yr heriau ariannol?

Canfuom fod y model gwasanaethau rheoliadol a rennir (SRS) yn galluogi’r Cyngor i gynnal ei ddarpariaeth o wasanaethau iechyd yr amgylchedd mewn cyd-destun o leihau adnoddau a chyfrifoldebau ychwanegol a osodwyd arno gan newidiadau parhaus mewn deddfwriaeth. Mae lle i’r cyngor gryfhau ei drefniadau craffu a goruchwylio gwasanaethau iechyd yr Amgylchedd a gweithio gyda’r GRHR a darparwyr eraill i archwilio’r cyfleoedd i wella yn y dyfodol.

 

Hoffen ni gael eich adborth