Cyngor Caerdydd: Adroddiad Gwella Blynyddol: 2018-19

11 Hyd 2019 - 12:07yp

Cyngor Caerdydd: Adroddiad Gwella Blynyddol: 2018-19

Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

Mae'r Cyngor yn bodloni ei ofynion statudol mewn perthynas â gwelliant parhaus ond mae'n wynebu heriau wrth symud ymlaen.

Hoffen ni gael eich adborth