Cyngor Tref Penmaenmawr - Defnydd o gronfeydd ariannol wrth gefn

17 Hyd 2019 - 10:00yb

Cyngor Tref Penmaenmawr - Defnydd o gronfeydd ariannol wrth gefn

Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

Mae’r adroddiad hwn yn nodi nifer o fethiannau o ran rheolaeth ariannol a rheolaeth fewnol yng Nghyngor Tref Penmaenmawr ac yn cynnig argymhellion i fynd i’r afael â’r methiannau hynny.

Hoffen ni gael eich adborth