Cyngor Cymuned Rhosyr - Diffygion o ran llywodraethu a rheolaeth ariannol

17 Hyd 2019 - 10:00yb

Cyngor Cymuned Rhosyr - Diffygion o ran llywodraethu a rheolaeth ariannol

Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

Mae’r adroddiad hwn yn nodi nifer o fethiannau o ran rheolaeth ariannol a rheolaeth fewnol yng Nghyngor Cymuned Rhosyr ac yn gwneud argymhellion ar gyfer mynd i’r afael â’r methiannau hynny.

Hoffen ni gael eich adborth