Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Archwilia Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

29 Hyd 2019 - 4:50yp

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Archwilia Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Fe archwilion ni i ba raddau y mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn ei waith gyda phartneriaid i ddatblygu modelau gwasanaethau cymunedol newydd gyda ffocws ar ymateb yn gynnar ac atal, dewis, rheolaeth ac annibyniaeth ar draws ôl troed Bwrdd Iechyd Cwm Taf.

Mae’r Cyngor yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddatblygu a gweithredu’r modelau gwasanaethau cymunedol newydd, ac mae’n cydnabod nifer o feysydd lle gallai wreiddio’r pum ffordd o weithio ymhellach.

Hoffen ni gael eich adborth