Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Cyflawni â Llai Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd Adolygiad Dilynol

30 Hyd 2019 - 10:35yb

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Cyflawni â Llai Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd Adolygiad Dilynol

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: a yw gwasanaeth iechyd yr amgylchedd yn y Cyngor yn dal i gyflawni ei rwymedigaethau statudol o ystyried yr heriau ariannol?

Mae’r Cyngor wedi cynnal asesiad seiliedig-ar-risg cynhwysfawr o’i allu i gyflawni ei rwymedigaethau statudol ym maes iechyd yr amgylchedd mewn hinsawdd ariannol fwyfwy heriol. Hyd yma, mae hyn wedi galluogi’r Cyngor i drefnu ei wasanaethau iechyd yr amgylchedd o fewn y cwmpas ariannol sydd ar gael a chyda ffocws eglur ar ddeilliannau strategol.

Hoffen ni gael eich adborth