Cyngor Sir Fynwy – Adolygiad o drefniadau Chwythu’r Chwiban a Thegwch yn y Gwaith (Cwynion Cyflogaeth)

4 Tach 2019 - 4:02yp

Cyngor Sir Fynwy – Adolygiad o drefniadau Chwythu’r Chwiban a Thegwch yn y Gwaith (Cwynion Cyflogaeth)

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn canlynol: A all y Cyngor ei sicrhau ei hun bod ganddo drefniadau cadarn ac effeithiol i ymdrin â datgeliadau chwythu’r chwiban a chwynion cyflogaeth gan gyflogeion?

Ar y cyfan canfuom fel a ganlyn: Mae’r Cyngor wedi ymateb yn gadarnhaol i’n hadolygiad o Chwythu’r Chwiban yn 2014 i gryfhau ei drefniadau Chwythu’r Chwiban a Thegwch yn y Gwaith, a byddai ceisio adborth gan y bobl a fu’n rhan o achosion yn gallu arwain at welliannau pellach.

Hoffen ni gael eich adborth