Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru – Y Gronfa Gofal Integredig

6 Tach 2019 - 3:30yp

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru – Y Gronfa Gofal Integredig

Mae’r adroddiad atodol hwn y dylid ei ddarllen ochr yn ochr â’r adroddiad cenedlaethol ar y Gronfa Gofal Integredig yn nodi ein canfyddiadau ar gyfer Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru mewn mwy o fanylder.

Rydym wedi pennu nifer o feysydd y gallai’r Bwrdd eu gwella ar lefel ranbarthol yn ein tyb ni. Fe’u nodir drwy’r adroddiad hwn.

Hoffen ni gael eich adborth