Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

11 Maw 2020 - 2:42yp

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn am ein bod wedi adnabod cynaliadwyedd ariannol fel risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian o ran defnyddio adnoddau.

Mae gan y Cyngor sefyllfa ariannol gref, ond byddai o fudd pe bai agweddau ar gynllunio ariannol a’i Strategaeth Ariannol Tymor Canolig yn cael eu cryfhau.

Hoffen ni gael eich adborth