skip to main content

Ein blwyddyn 2017-18

Adroddiad Blynyddol a chrynodeb o’r cyfrifon

adolygiad o'n gwaith, cyflenwi a pherfformiad

Amdanom ni

Mae gwaith y sector cyhoeddus yn cynnwys:

  • Rhoi barn ar y cyfrifon
  • Ystyried p'un a yw arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio at ddibenion cymeradwy
  • Ystyried y ffordd y caiff busnes cyhoeddus ei gynnal
  • Archwilio p'un a oes trefniadau priodol ar waith i sicrhau gwerth am arian

Ein gweledigaeth

The people of Wales trust us. Public bodies value our work. Our people excel.

Ein gwerthoedd

Our Values. Independence, Integrity, Fairness, Innovation, Collaboration, Future focus.

Darllenwch fwy

yn Adroddiad Blynyddol
a Chyfrifon 2017-18 llawn ar ein

archwilio.cymru

archwilio.cymru

post@archwilio.cymru

twitter logo facebook logo youtube logo
The people of Wales trust us. Public bodies value our work. Our people excel.
Our Values. Independence, Integrity, Fairness, Innovation, Collaboration, Future focus.
The people of Wales trust us. Public bodies value our work. Our people excel.
Our Values. Independence, Integrity, Fairness, Innovation, Collaboration, Future focus.
Our Values. Independence, Integrity, Fairness, Innovation, Collaboration, Future focus.
twitter logo facebook logo youtube logo
Our Values. Independence, Integrity, Fairness, Innovation, Collaboration, Future focus.