Dawnsio i guriad newydd gyda COVID-19

Wednesday, July 29, 2020 - 12:30pm

Bwrw golwg ar gam nesaf ymateb y gwasanaethau cyhoeddus i’r pandemig

Wrth i ni adael y clo mawr, mae gwasanaethau cyhoeddus yn wynebu ‘normal newydd’ ac ansicr.

Beth yw’r gwersi y gallwn eu dysgu ar gyfer y normal newydd hwn o’r ymateb cychwynnol i’r feirws?

Mae ein blog nesaf ar ddysgu am COVID-19 yn cyfeirio at flog poblogaidd iawn ar y ‘morthwyl a’r ddawns’ a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2020, sydd wedi’i wylio dros 10 miliwn o weithiau ac wedi’i gefnogi gan amryw arbenigwyr a meddylwyr.

Mae ein blog yn nodi dull deuben o reoli’r pandemig.

Yn gyntaf, y nod yw cyfyngu ar y feirws. Mae hyn wedi digwydd drwy gadw pellter cymdeithasol llym sef yr hyn a elwir yn ‘glo mawr’. Dyma’r ‘morthwyl’.

‘Y ddawns’ sy’n dod nesaf. A dim ond unwaith y bydd lefelau’r feirws yn isel iawn. Ni ellir darogan y ddawns - mae’n ymwneud â chanfod y normal newydd, arbrofi gyda’r ffiniau pan fo’n ddiogel gwneud hynny.

Darllenwch ein blog [agor mewn ffenestr newydd].