Gwersi rhyngwladol ynghylch COVID-19

Friday, August 14, 2020 - 5:17pm

Rydym yn edrych ar sut y mae gwledydd eraill a’u cyrff cyhoeddus wedi delio â’r pandemig

Wrth inni ddechrau ystyried sut mae cyrff cyhoeddus Cymru yn bwrw ati gyda'u cynlluniau adfer, rydym wedi cyfuno rhai o negeseuon pwysig o bob cwr o'r byd sy'n dangos rhai o'r camau llwyddiannus (neu beidio) a gymerwyd wrth ymateb i'r pandemig.

Mae'r argymhellion o arferion da rhyngwladol a nodwyd uchod yn cyd-fynd yn naturiol â'r pum 'ffordd o weithio' a gallant helpu i lunio ymateb unigryw Cymru o ran ymateb/adfer wedi COVID-19.

Darllenwch ein blog [agorir mewn ffenestr newydd]