Ein Strategaeth Pobl 2018-21
Canfuwch sut fath o gyflogwr yr ydym ni
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau i ddod

Mai

Bydd y gyfres hon o weminarau yn edrych ar wahanol agweddau ar sut y gall...

Meh

Pa mor uchelgeisiol all eich sefydliad bod o ran defnyddio technoleg i...

Meh

Yn dilyn ein gweminar diwethaf, bydd y nesaf yn y gyfres ar Brofiadau...

Newyddion eraill