Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau i ddod

Maw

Yn y seminar hon, caiff enghreifftiau eu rhannu o'r ffyrdd y mae...

Maw

Rydym yn cynnal seminar am ddim ar sut y gall gwasanaethau cyhoeddus gymryd...

Mai

Bydd y gyfres hon o weminarau yn edrych ar wahanol agweddau ar sut y gall...

Newyddion eraill