Blwyddyn gynhyrchiol arall i archwilio cyhoeddus yng Nghymru
Cymerwch gip are ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2018-19
Gallai gwasanaethau cyhoeddus golli hyd at £1 biliwn y flwyddyn yn sgil twyll
Mae angen adnoddau ychwanegol i frwydro yn erbyn twyll
Gwasanaethau cynllunio yn cael rhy ychydig o adnoddau ac yn tanberfformio
Gallwch ddarllen mwy yn ein hadroddiad diweddaraf
Pedwar bwrdd iechyd yng Nghymru'n gorwario eto
Mae ein offeryn data newydd yn dangos tueddiadau ariannol dros amser
Gweithredu anghyfreithlon mewn cyngor tref
Methiannau o ran gwneud penderfyniadau a rheolaeth fewnol yn y cyngor tref yn arwain at golled o £234,000
Previous slide Next slide
Pause slideshow

Rôl Swyddfa Archwilio Cymru

Rydyn ni’n gweithio i gefnogi’r Archwilydd Cyffredinol fel corff gwarchod y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Ein nod yw sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli’n ddoeth a bod cyrff cyhoeddus Cymru yn deall sut i wella canlyniadau.

Gweler Hefyd: Swyddi gwag presennol

Digwyddiadau i ddod

Gorff

Yn dilyn cyhoeddi ein Trefniadau Archwiliad Mewnol mewn Cynghorau Tref a...

Gorff

Bydd y gweminarau yma'n awgrymu atebion i heriau sy’n ymwneud â gweithredu...

Gorff

Bydd y seminar hwn yn rhannu ymagweddau arloesol i helpu deall sut gall...

Newyddion eraill