Ymgynghoriadau

Gael gwybodaeth am ein hymgynghoriadau cyfredol a blaenorol.

Dogfen ymgynghori ar ein hamcanion arfaethedig ynghylch cydraddoldeb 2018-22

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gwahodd safbwyntiau a sylwadau ynghylch amcanion cydraddoldeb drafft ar gyfer Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y cyfnod 2018-22.