Ymgynghoriadau

Ymgynghoriad ar y Graddfeydd Ffioedd ar gyfer 2022-23

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gwahodd barn a sylwadau ar gynigion Archwilio Cymru ar gyfer cyfraddau ffioedd ac agweddau eraill ar y gyfundrefn ffioedd statudol ar gyfer gwaith archwilio.

Ar ôl yr ymgynghoriad hwn, bydd Archwilio Cymru yn cyflwyno Cynllun Ffioedd 2022-23 i gael ei ystyried gan Bwyllgor Cyllid y Senedd yn gynnar yn 2022.

Sut i ymateb

Gallwch weld yr ymgynghoriad yma [agorir mewn ffenestr newydd].

Ymatebwch erbyn 7 Ionawr 2022 os gwelwch yn dda

Gellir anfon ymatebion i’r cyfeiriad canlynol:

Ymgynghoriad Graddfeydd Ffioedd
Swyddfa Archwilio Cymru
24 Heol y Gadeirlan
Caerdydd
CF11 9LJ

Neu gellir eu cwblhau’n electronig a’u hanfon drwy e-bost i: post@archwilio.cymru