Tendrau a chontractau

Rydyn ni'n cyhoeddi tendrau ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru, mae manylion am ein tendrau a chontractau cyfredol ar gael isod

Tendrau presennol 

Nid oes gennym unrhyw tendrau ar hyn o bryd.

Contractau presennol

Mae ein trefniadau contractau yn cael eu gwneud yn gyhoeddus. Mae’r rhain yn cynnwys contractau sy’n cael eu tendro, eu hadolygu neu sy’n gyfredol.