Mae cyrff y GIG yng Nghymru wedi blaenoriaethu lles staff yn ystod y pandemig, ond mae heriau tymor hwy yn parhau
Cynyddodd cyrff y GIG eu cynnig lles i staff yn ystod y pandemig ond bellach mae angen iddynt sicrhau bod cymorth parhaus yn cael ei ddarparu a'i wneud yn hawdd i bawb ei gyrraedd. 
Colled sylweddol i bwrs cyhoeddus oherwydd gweithgarwch anghyfreithlon a llywodraethu gwael mewn cynghorau cymuned
Gweithgarwch anghyfreithlon a methiant i arfer safonau gofynnol o reolaeth ariannol a llywodraethu yng Nghyngor Cymuned Ynysawdre, Llangynwyd Ganol ac Abertyleri a Llanhiledd.

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl, ac.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
 • Delwedd clawr yr adroddiad
  Adroddiad Interim 2021-22

  Asesiad o'r cynnydd a wnaed yn erbyn ein Cynllun Blynyddol 2021-22 yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2021.

 • Gofalu am y Gofalwyr? (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Report cover image

  Sut roedd cyrff y GIG yn cefnogi lles staff yn ystod pandemig COVID-19

 • Darlun o Addysg Uwch ac Addysg Bellach (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Report cover

  Mae hyn yn rhan o gyfres o adroddiadau cryno sy'n edrych ar ddarlun o wasanaethau cyhoeddus.

 • Darlun o Ysgolion (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Report cover

  Mae hyn yn rhan o gyfres o adroddiadau cryno sy'n edrych ar ddarlun o wasanaethau cyhoeddus.

 • Adolygiad Dilynol o Drefniadau Craffu – Cyngor Sir Powys (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  aaa

  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw'r Cyngor wedi gweithredu ar gynigion blaenorol Archwilio Cymru ar gyfer gwella ac wedi nodi cyfleoedd pellach i wella?

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd ar glawr adroddiad Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol – Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu…

 • Cyngor Bro Morgannwg – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd clawr blaen adroddiad ar Gyngor Bro Morgannwg – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

  Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu…

Digwyddiadau

Sut Mae Byrddau yn Deall Cydraddoldeb
Icon of three people
Sut mae dod a phenderfyniadau yn agosach i'r bobl maent yn eu heffeithio a sicrhau fod ein cymunedau oll yn medru cyfrannu eu mewnweled
Date
04 Tachwedd 2021
Time Starts:
12:00
Time Ends
13:00

Blogiau

 • Graddio mewn i bandemig
  Graddio mewn i bandemig
 • Wythnos ym mywyd archwilydd dan hyfforddiant
  Wythnos ym mywyd archwilydd dan hyfforddiant
 • Rhannwch eich barn: A yw'r Cwricwlwm newydd i Gymru ar y trywydd iawn?
  Mae ysgolion ac athrawon yn wynebu gwaith mawr i…
  Rhannwch eich barn: A yw'r Cwricwlwm newydd i Gymru ar y trywydd iawn?

Trydar