Cyhoeddiad diweddaraf

 • ‘Gwella ein Perfformiad’ - Mynd i’r Afael â Thwyll yng Nghymru

  Mae’r symiau a gollir yn flynyddol yng Nghymru oherwydd twyll yn sylweddol.

 • Cysgu Allan yng Nghymru – Problem i Bawb; Cyfrifoldeb i Neb

  Mae’r adroddiad hwn yn ystyried sut y gall cyrff cyhoeddus helpu i roi diwedd ar pobl yn cysgu allan yng Nghymru. 

 • Offeryn Data Cyllid GIG Cymru - hyd at Mawrth 2020

  Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol

 • Sicrhau Gwerth am Arian Grantiau Datblygu Gwledig

  Mae adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol sy'n edrych ar a yw grantiau a ddyfarnwyd gan raglen datblygu gwledig Llywodraeth Cymru heb gystadleuaeth wedi...

Digwyddiadau i ddod

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd