Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

  • Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig cam dau yr Archwilydd Cyffredinol yn 2021 ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys.

    Ar y cyfan, canfuom fod gan y Bwrdd Iechyd drefniadau sy’n effeithiol at ei gilydd ar gyfer y Bwrdd a phwyllgorau; fodd bynnag, mae bylchau o ran capasiti yn y tîm llywodraethu corfforaethol a throsiant aelodau annibynnol yn achosi pryder. Mae cynlluniau wedi cael eu datblygu ar gyfer ymateb i COVID-19 a thrawsnewid gwasanaethau gofal iechyd.

    Bydd angen i’r Bwrdd Iechyd barhau i ddefnyddio’i drefniadau da ar gyfer gweithio mewn partneriaeth i sicrhau bod trigolion Powys yn cael eu blaenoriaethu’n briodol gan wasanaethau a gomisiynwyd. Mae adnoddau ariannol yn cael eu rheoli’n dda; fodd bynnag, bydd cyflawni’r arbedion ariannol gofynnol yn gryn her.

CAPTCHA