Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

  • Prif ffocws y gwaith fu ar drefniadau corfforaethol y Bwrdd Iechyd ar gyfer sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio'n effeithlon, yn effeithiol ac yn economaidd, gyda ffocws penodol ar dryloywder, cydlyniant ac effeithiolrwydd y Bwrdd, systemau corfforaethol o sicrwydd, dull corfforaethol o gynllunio, a dull corfforaethol o reoli ariannol.
    Nid ydym wedi adolygu trefniadau gweithredol y Bwrdd Iechyd fel rhan o'r gwaith hwn. 

    O ystyried ei heriau ariannol a pherfformiad, mae angen cynllun clir ar y Bwrdd Iechyd i nodi sut y bydd yn cyflawni modelau gwasanaeth sy'n gynaliadwy yn ariannol. Yn gyffredinol, mae trefniadau llywodraethu'r Bwrdd a'r pwyllgorau a'r trefniadau corfforaethol ar gyfer datblygu cynlluniau yn rhesymol effeithiol. Fodd bynnag, mae lle i ddarparu eglurder ynghylch effeithiau camau gweithredu a nodir mewn cynlluniau a chamau gweithredu a gymerir i wella perfformiad.

    ,
CAPTCHA