Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022
30 Mawrth 2023

Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy.

Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers y Crynodeb Archwilio Blynyddol diwethaf a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2022. Mae ein crynodeb archwilio’n rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth