clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
Cyngor Caerdydd – Adolygiad Dilynol o Wasanaethau Hamdden
17 Tachwedd 2022

Gwnaeth ein hadolygiad dilynol asesu cynnydd y Cyngor o ran mynd i'r afael â'r cynigion ar gyfer gwella a nodwyd yn ein hadolygiad 2020 o wasanaethau hamdden y Cyngor a ddarparwyd gan Greenwich Leisure Ltd (GLL) a sut y gwnaethant gyfrannu at gyflawni amcanion llesiant y Cyngor fel y'i disgrifiwyd yng Nghynllun Corfforaethol y Cyngor, Cyflawni Uchelgais Prifddinas.

Ar y cyfan, canfuom fod y Cyngor wedi gwneud cynnydd cyflym a da yn mynd i'r afael â'n cynigion i wella ond mae angen i ni wneud mwy i sicrhau bod yr egwyddor datblygu cynaliadwy yn gyrru darpariaeth hamdden yn llawn yn y dyfodol.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth