clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
Cyngor Dinas a Sir Abertawe – Diweddariad Cynnydd Asesu Sicrwydd a Risg – Lleihau Carbon
21 Tachwedd 2022

Cynhaliwyd y gwaith hwn fel rhan o’n prosiect Asesu Sicrwydd a Risg 2021-22 i helpu i gyflawni dyletswyddau’r Archwilydd Cyffredinol.

Gan y Cyngor afael cryf ar raddfa a chymhlethdod yr her i gyflawni sero-net erbyn 2030 ac mae ganddo uchelgeisiau i sir Abertawe ddod yn sero-net erbyn 2050, ond nid yw’r cynlluniau hyn wedi’u costio ac nid ydynt yn nodi’r cyllid a’r adnoddau sydd eu hangen i gyflawni’r holl weithgaredd a nodwyd.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth