clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
Cyngor Gwynedd – Adolygiad o effeithiolrwydd craffu
Cynhaliwyd yr arolwg hwn er mwyn sefydlu a oes gan Gyngor Gwynedd drefniadau effeithiol ar waith ar gyfer craffu drwy’r pwyllgorau cyhoeddus. Amcan yr arolwg oedd rhoi sicrwydd bod y trefniadau ar gyfer craffu cyhoeddus yn y pwyllgor mewn sefyllfa dda i ymateb i heriau'r presennol a'r dyfodol ynghyd â helpu i ymgynghori gwaith craffu effeithiol gan aelodau etholedig o gychwyn y cylch etholiadol cyfredol hwn.
Canfuom fod y Cyngor wedi adolygu a chyflwyno newidiadau i drefniadau trosolwg a chraffu , a bod statws uwch i graffu o fewn y broses ddemocrataidd. Er hynny, mae cyfleoedd i gryfhau cyfraniad statws a thraweffaith craffu ymhellach.

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA