Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
Cyngor Sir Ceredigion – Diweddariad ar Gynnydd Asesu Sicrwydd a Risg – Lleihau Carbon
30 Tachwedd 2022

Mae'r llythyr hwn yn rhoi diweddariad ar gynnydd o ran trefniadau'r Cyngor ar gyfer lleihau carbon.

Ar y cyfan, gwelsom fod gan y Cyngor hanes hir o flaenoriaethu'r agenda rheoli carbon ac mae ganddo gefnogaeth gadarn oddi wrth aelodau a swyddogion ar gyfer yr agenda hon, ond nid yw ei gynllun gweithredu ar gyfer lleihau allyriadau carbon wedi’i gostio ac nid yw'n nodi'r cyllid sydd ei angen i gyflawni'r holl weithgarwch sydd ynddo.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth