Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

  • Mae ein Cynllun Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau yn adeiladu ar y datblygiadau a gyflawnwyd yn ein cynllun blaenorol a'i nod yw integreiddio ystyriaethau bioamrywiaeth trwy gydol ein holl weithgareddau, yn unol â'n cyfrifoldebau.

    Mae'r cynllun hwn yn tynnu sylw at ein hymrwymiadau allweddol dros y tair blynedd nesaf. Rydym wedi sefydlu pedwar amcan allweddol ac mae'r cynllun yn tynnu sylw at y camau y byddwn yn eu cymryd.

    Mae'r rhain yn cyd-fynd â nodau strategol pum mlynedd Archwilio Cymru i 'ddarparu rhaglen archwilio strategol, deinamig ac o ansawdd uchel' ac i 'ddatblygu model diwylliant a gweithredu sy'n ein galluogi i ffynnu nawr ac yn y dyfodol.'

CAPTCHA