Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Edrychodd ar sut yr oeddent yn defnyddio eu profiadau o'r pandemig i gryfhau eu gallu i drawsnewid, addasu a chynnal darpariaeth gwasanaethau.

  Yr hyn a chanfuom

  Aeth cynghorau yng Nghymru drwy newid cyflym o ran sut a ble roedd eu staff yn gweithio yn ystod y pandemig, a nodweddir gan symudiad torfol i weithio o bell.

  Canfu ein hadroddiad fod y rhan fwyaf o gynghorau ar hyn o bryd yn gweithio trwy sut y dylai eu 'normal newydd' edrych.

  Gwelsom hefyd fod angen i gynghorau ddatblygu eu syniadau i gynllunio ar gyfer y tymor hwy, gan gydbwyso recriwtio a chadw staff tra hefyd yn darparu gwasanaethau effeithlon i'r cyhoedd. Fodd bynnag, rydym wedi tynnu sylw at wendidau yn eu trefniadau yn ein hadroddiad a allai gyfyngu ar eu gallu i wneud hyn.

  Canfuom hefyd nad oedd llawer o gynghorau wedi edrych eto ar sut y gallent weithredu egwyddor datblygu cynaliadwy Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol i'w helpu i ddatblygu eu dulliau o ymdrin â'r gweithlu ac asedau.

  Yn ein hadroddiad, rydym yn darparu crynodeb o'n hargymhellion i gynghorau lleol.

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Mae cynghorau lleol wedi gwneud newidiadau mawr o ran sut a ble mae eu staff yn gweithio ond mae angen iddynt adeiladu ar eu profiad o'r pandemig

  View more
CAPTCHA