Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae ein hofferyn rhyngweithiol yn cyd-fynd â'n hadroddiad: Amser am Newid– Tlodi yng Nghymru, drwy ganiatáu i chi archwilio rhywfaint o'r data sydd yn yr adroddiad yn fanylach.

  Mae'r offeryn yn dod ag ystod o ddata ynghyd i helpu cynghorau a'u partneriaid i wella sut maent yn darparu gwasanaethau i bobl sydd mewn tlodi.

  Mae'r data wedi ei rannu i saith dimensiwn tlodi:

  • Materion tai
  • Materion tanwydd ac ynni
  • Materion bwyd a dŵr
  • Materion dillad ac esgidiau
  • Materion ariannol
  • Materion allgau o wasanaethau
  • Materion emosiynol a pherthynas

  Gweler ein hofferyn data ar Dlodi yng Nghymru isod.

  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Amser am newid – Tlodi yng Nghymru

  View more
  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Cyhoeddir offeryn data ar Dlodi yng Nghymru heddiw

  Gweld mwy
Centered hero example

Offeryn data ar Dlodi yng Nghymru

Mae'r offeryn data hwn wedi'i gynhyrchu i helpu i ddeall heriau tlodi yng Nghymru.

View Tool
CAPTCHA