Pobl sy'n gweithio mewn banc bwyd.
Offeryn data ar Dlodi yng Nghymru

Mae'r offeryn data hwn wedi'i gynhyrchu i helpu i ddeall heriau tlodi yng Nghymru.

Mae ein hofferyn rhyngweithiol yn cyd-fynd â'n hadroddiad: Amser am Newid– Tlodi yng Nghymru, drwy ganiatáu i chi archwilio rhywfaint o'r data sydd yn yr adroddiad yn fanylach.

Mae'r offeryn yn dod ag ystod o ddata ynghyd i helpu cynghorau a'u partneriaid i wella sut maent yn darparu gwasanaethau i bobl sydd mewn tlodi.

Mae'r data wedi ei rannu i saith dimensiwn tlodi:

 • Materion tai
 • Materion tanwydd ac ynni
 • Materion bwyd a dŵr
 • Materion dillad ac esgidiau
 • Materion ariannol
 • Materion allgau o wasanaethau
 • Materion emosiynol a pherthynas

Gweler ein hofferyn data ar Dlodi yng Nghymru isod.

Amser am newid – Tlodi yng Nghymru

Related News

Cyhoeddir offeryn data ar Dlodi yng Nghymru heddiw

Data Analytics Tools

 • Pobl sy'n gweithio mewn banc bwyd
  Offeryn data ar Dlodi yng Nghymru
  Mae'r offeryn data hwn wedi'i gynhyrchu i helpu i ddeall heriau tlodi yng Nghymru.
  Tool Published

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA