Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

  • Mwy am ein hofferyn data

    Cymerwyd y data a ddefnyddir yn yr offeryn o gyllidebau Llywodraeth Cymru, datganiadau ariannol gan gyrff y GIG a archwiliwyd yn annibynnol ac o gyflwyniadau data ariannol misol gan gyrff y GIG i Lywodraeth Cymru.

    Mae ein dull data'n dangos cyllid saith bwrdd iechyd, tair ymddiriedolaeth GIG, a dau awdurdod iechyd strategol yng Nghymru.

    Mae ein hofferyn rhyngweithiol yn eich galluogi i edrych ar dueddiadau yng nghyllid y GIG hyd at 31 Mawrth 2023 ar gyfer Cymru gyfan ac ar gyrff iechyd unigol.

Centered hero example

Offeryn Data Cyllid GIG Cymru

Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol.

Up to March 2023
CAPTCHA