Clawr adroddiad Archwilio Cymru gyda logo mawr
Pryniant Llywodraeth Cymru o Fferm Gilestone

Mae'r llythyr hwn yn nodi'r ffeithiau allweddol o'n hadolygiad o bryniant Fferm Gilestone gan Lywodraeth Cymru i ategu unrhyw graffu ychwanegol gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus.

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA