Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

  • Yn benodol, gwnaethom edrych ar ddull strategol yr Ymddiriedo laeth ar gyfer ymdrin â’r hyn a ganlyn: cynllunio’r gweithlu,camau gweithredol i reoli heriau cyfredol a heriau yn y dyfodol, a monitro agoruchwylio trefniadau. Mae trefniadau rheoli’r gweithlu gweithredol, megis ymdrin â rhestr y staff/y rhestr nyrsio, cynllunio swyddi ymgynghorwyr a defnyddio staff asiantaeth yn weithredol, y tu hwnt i gwmpas yr adolygiad hwn.

    Yn gyffredinol, canfuom fod yr Ymddiriedolaeth yn cymryd camau effeithiol i liniaru heriau gweithlu cyfredol ac i egluro ei gweledigaeth strategol tymor hwy, fodd bynnag, mae adnoddau tymor canolig i dymor hwy yn parhau i fod yn rhwystr sylweddol.

CAPTCHA