clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2022
30 Mawrth 2023

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r canfyddiadau o’n gwaith archwilio yn 2022 yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru a wnaed i gyflawni fy nghyfrifoldebau dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Fe wnaeth yr Ymddiriedolaeth fantoli’r cyfrifon ar gyfer y cyfnod o dair blynedd a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2022, gan adrodd ar warged cronnol o £190,000. Mae gan yr Ymddiriedolaeth gynllun tair blynedd cymeradwy.

Hoffem gael eich adborth