Events

 • Cydweithio er mwyn gwella llesiant
  speech bubbles, people talking
  Mae gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru'n parhau i wynebu heriau sylweddol, a bydd hyn yn parhau yn y dyfodol rhagweladwy.
  Date
  24 Hydref 2023
  Start Time
  09:00
  End Time:
  16:30
 • O'r Strategaeth i Fodolaeth: Sut mae'r digidol yn gwneud gwahaniaeth i fywyd bob dydd - Cyffordd Llandudno
  grey background with orange and pale grey speech bubbles with person at centre
  Os nad ydi’r byd digidol i chi, yna mae angen i chi ddod i’r digwyddiad yma.
  Date
  27 Medi 2023
  Start Time
  10:00
  End Time:
  14:00
 • O'r Strategaeth i Fodolaeth: Sut mae'r digidol yn gwneud gwahaniaeth i fywyd bob dydd - Caerdydd
  grey background with orange and pale grey speech bubbles with person at centre
  Os nad ydi’r byd digidol i chi, yna mae angen i chi ddod i’r digwyddiad yma.
  Date
  05 Hydref 2023
  Start Time
  10:00
  End Time:
  14:00
 • Teithio Llesol
  grey background with orange and pale grey speech bubbles with person at centre
  Bydd y digwyddiad hwn yn rhannu enghreifftiau o ddulliau arloesol o deithio llesol ledled Cymru a thu hwnt.
  Date
  19 Mawrth 2024
  Start Time
  10:00
  End Time:
  12:00
 • Comisiynu a Rheoli Contractau
  Grey background with orange and pale grey speech bubbles with a cog
  Pe bai gennych ddiddordeb mewn derbyn rhagor o wybodaeth am y digwyddiad hwn, cwblhewch ein ffurflen archebu ar-lein.
  Date
  23 Ionawr 2024
  Start Time
  10:00
  End Time:
  12:00
 • Gonestrwydd yn y sector cyhoeddus
  grey background with orange and pale grey speech bubbles with person at centre
  ‘Trust is built and maintained through competence, reliability, and honesty, as well as the building of genuine and s
  Date
  05 Rhagfyr 2023
  Start Time
  10:00
  End Time:
  12:00
 • Clone of Sut mae gwasanaethau cyhoeddus yn rheoli costau ynni uwch
  Grey and orange speech bubbles with a pound sign
  Manylion pellach ar gael yn fuan.  Ble a phryd  11 Hydref 2023 10:00 - 12:00  Zoom 
  Date
  24 Medi 2023
  Start Time
  16:00
  End Time:
  16:30
 • Gyda'n gilydd gallwn – creu'r amodau i rymuso ein cymunedau i ffynnu
  Llun yn cynrychioli cymuned
  Bydd y digwyddiad dysgu ar y cyd hwn yn dod â phobl ynghyd o bob rhan o wasanaethau cyhoedd
  Date
  20 Mehefin 2023
  Start Time
  11:00
  End Time:
  13:00
 • Paned a Sgwrs - Robyn Lovelock
  Dyn a dynes yn mwynhau paned o flaen wal wen a ger planhigyn gwyn. Rhyw fath o gactws neu succulent. Ymddengys eu bod yng nghanol sgwrs, a dyna yw pwrpas y digwydd sydd yn cael ei hyrwyddo yma. Mae'r geiriau Paned a Sgwrs yn ymddangos hefyd ar dop y llun mewn llwyd a gwyn, sef lliwiau corfforaethol Archwilio Cymru
  Ydych chi yn gyfrifol am gomisiynu adeiladau neu isadeiledd? Neu â diddordeb dysgu mwy am sut mae prosiectau o’r fath yn digwydd?
  Date
  25 Mai 2023
  Start Time
  13:00
  End Time:
  14:00
 • Paned a Sgwrs - Gemma Lelliott
  Llun yn cyfleu paned a sgwrs - dwy ddynaes yn mwynhau sgars ac yn rhannu moment dros ffôn symudol
  Gemma Lelliott yw Cyfarwyddwr Cymru ar gyfer y Gymdeithas Trafnidiaeth Gymunedol ac mae'n gweithio i gefnogi Cymdeithasau Teithio Cymun
  Date
  26 Ebrill 2023
  Start Time
  13:00
  End Time:
  14:00
 • Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu - Y Gogledd
  Geiriad teitl y digwyddiad, gyda Y Ddraig Goch, ond yn lliwiau corfforaethol Archwilio Cymru - wedi cropio i ganolbwyntio ar y pen a'r gwddf a'r grafanc flaen sydd wedi ei chodi.
  Cymru â Diwylliant Bywiog lle mae’r Gymraeg yn Ffynnu
  Date
  23 Mai 2023
  Start Time
  10:00
  End Time:
  14:00
 • Sgwrs a Paned - Scott Tandy
  darlun stoc yn dangos sgwrs arlein gyda dau swigen sgwrs ac un yn cynnwys gliniadur
  Rhan greiddiol o waith Cyfnewidfa Arfer Da Archwilio Cymru ydi dod â phobl at ei gilydd a hwyluso trawsbeilliad syniadau.
  Date
  15 Mawrth 2023
  Start Time
  12:00
  End Time:
  13:00
 • Sgyrsiau Traws-Iwerydd - Theori Newid ar Fector gyda Dave Snowden
  stock image representing online conversation with two speech bubbles and a laptop
  Gan ddilyn ein sesiwn ddiwethaf, a gan barhau gyda'r them o fesur mewn byd cymhlyg, bydd ein sesiwn nesaf yn trafod Theori Newid ar Fec
  Date
  15 Chwefror 2023
  Start Time
  14:00
  End Time:
  15:30
 • Asesiadau Effaith ar Gydraddoldeb mwy nag ymarfer blwch ticio
  Darlun o rai pobl, clorian ac adroddiad
  Wedi'i wneud yn dda, mae Asesiadau EG yn fwy na modd i ddangos cydymffurfiaeth.
  Date
  25 Ionawr 2023
  Start Time
  09:30
  End Time:
  12:00
 • Mynd i’r Afael â Thlodi yng Nghymru: ymateb i'r her (Caerdydd)
  poverty
  Mae tlodi yn amlddimensiwn, yn gymhleth, yn tyfu ac yn effeithio ar fwy o bobl yng Nghymru. 
  Date
  25 Hydref 2022
  Start Time
  10:30
  End Time:
  17:00
 • Mynd i’r Afael â Thlodi yng Nghymru: ymateb i'r her (Conwy)
  poverty
  Mae tlodi yn amlddimensiwn, yn gymhleth, yn tyfu ac yn effeithio ar fwy o bobl yng Nghymru.
  Date
  20 Hydref 2022
  Start Time
  10:30
  End Time:
  17:00
 • Cynhadledd Dyfodol Diamod 2022
  clock with the words Finance for the Future
  Ydych chi eisiau ehangu eich rhwydweithiau a dysgu gan eraill?
  Date
  12 Ionawr 2023
  Start Time
  09:00
  End Time:
  16:00
 • Sgyrsiau Traws-Iwerydd - Sonja Blignaut
  darlun stoc yn dangos sgwrs arlein gyda dau swigen sgwrs ac un yn cynnwys gliniadur
  Pan fyddwn yn canfod ein bod ar dir diarth ac anhysbys, mae angen i ni fod yn medru canfod ein ffordd ymlaen.
  Date
  31 Awst 2022
  Start Time
  16:00
  End Time:
  17:30

Rydym yn cynnal amryw o ddigwyddiadau arfer da yn flynyddol. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn seminarau/gweminarau dysgu ar y cyd.

Mae'r gweithdai yma yn dwyn ynghyd unigolion o ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru i rannu syniadau ar arferion da a materion penodol.

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer digwyddiad rydym wedi'i drefnu, byddwn yn casglu gwybodaeth benodol amdanoch chi mel mynychydd, hwylusydd neu gyfrannydd. Mae mwy o wybodaeth yn ein polisi preifatrwydd.

Adnoddau Arfer Da

Ewch i'r adran arfer da i weld ein holl adnoddau o'n digwyddiadau dysgu ar y cyd.