Events

 • Iechyd meddwl a lles yn ystod COVID-19
  logo iechyd meddwl
  Mae'n anochel bod y pandemig Coronafeirws wedi cael effaith ar les meddyliol llawer o bobl i raddau amrywiol.
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Iechyd meddwl a lles yn ystod COVID-19
  logo iechyd meddwl
  Mae'n anochel bod y pandemig Coronafeirws wedi cael effaith ar les meddyliol llawer o bobl i raddau amrywiol.
  2020-12-01
  10:00
  11:30
 • Trefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn y Dyfodol
  aaa
  Caiff mwy o wybodaeth, gan gynnwys agenda, ei rannu yn fuan. 
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Trefniadau Archwilio ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru yn y Dyfodol
  aaa
  Caiff mwy o wybodaeth, gan gynnwys agenda, ei rannu yn fuan. 
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Ail-adeiladu gwell ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol
  Mwy am y digwyddiad Ym mis Mai 2020, cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol a Chomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol eu hadroddiadau statudol
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Seiber-gadernid yng Nghymru
  Mwy am y digwyddiad Mae'r byd modern yn dibynnu fwyfwy ar dechnoleg ddigidol.
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Diogelu gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer y dyfodol
  Mwy am y digwyddiad hwn Bydd y weminar hon yn edrych ar sut y gallwn addasu a meddwl y tu allan i'n ffiniau sector i gyflawni newid tymo
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Atebolrwydd a llywodraethiant mewn gwasanaethau partneriaeth
  Bydd yn eich hysbysu pan fydd mwy o wybodaeth ar gael. 
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Sut mae technoleg yn galluogi gweithio'n gydweithredol ar draws gwasanaethau cyhoeddus
  Mwy am y digwyddiad hwn 17 Hydref: Llanrwst, Conwy 24 Hydref: Clwb Criced Morgannwg, Caerdydd Mae gwasanaethau
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Gwireddu Cymru Gydradd
  Tocynnau (
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Trefniadau archwiliad mewnol mewn cynghorau tref a chymuned
  Mwy am y digwyddiad hwn Dyma’r ail mewn cyfres o weminarau ar gefnogi cynghorau tref a chymuned yng Nghymru.
  1970-01-01
  00:00
  00:00
 • Ymagweddau arloesol tuag at wasanaethau cyhoeddus mewn cymunedau gwledig
  Mwy am y digwyddiad hwn Rydyn ni wedi cyhoeddi adroddiad yn ddiweddar ar Gwasanaethau Llywodraeth Leol i Gymunedau Gwledig
  1970-01-01
  00:00
  00:00

Each year, we hold a number of good practice events. Most of them are shared learning seminars/webinars.

These workshops bring together individuals from across the Welsh public sector to share ideas and good practice on specific issues.

When you sign up to an event that we have organised we collect specific information about you as a delegate, facilitator or contributor. Find out more in our privacy policy.

Good practice resources

Visit the good practice section to access all the resources from our shared learning events.