Ein swyddfeydd

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Prif Swyddfa

1 Cwr y Ddinas
Stryd Tyndall
Caerdydd
CF10 4BZ

Ffôn: 029 2032 0500
Ffôn testun: 029 2032 0660

Dolen Google Maps Caerdydd [Agorir mewn ffenest newydd]

Swyddfa Llandudno

Sarn Mynach
Cyffordd Llandudno, 
LL31 9RZ

Tel: 029 2082 9350 

Llandudno Google Maps Link [Opens in new window]

Swyddfa Abertawe

Uned 1A, 24
Parc y Ddraig, Penllergaer, Abertawe, SA4 9HJ (defnyddiwch SA4 9NX ar gyfer satnav)

Ffôn: 02920 829300

Dolen Google Maps Abertawe [Agorir mewn ffenest newydd]