Pan fyddwch yn gweithio i ni, cewch gyfle i gael effaith gadarnhaol ar wella gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru a gwneud i arian cyhoeddus gyfrif.

AFel cyflogwr, rydym hefyd yn rhoi amrywiaeth o fuddion i chi a fydd yn eich helpu i gynllunio ar gyfer eich dyfodol a chynnal cydbwysedd iach rhwng eich gyrfa a'ch bywyd y tu allan i'r sefydliad.

Nodwch eich meini prawf chwilio isod a dewiswch Chwilio. I chwilio am fwy nag un eitem mewn rhestr, dewiswch y meini prawf lluosog sydd eu hangen gan ddefnyddio'r allweddi bysellfwrdd 'Ctrl' neu 'Shift'.

Uwch Archwilwyr Perfformiad (Wrth Gefn)

Ein swydd yn Archwilio Cymru yw archwilio sut mae cyrff cyhoeddus yn rheoli ac yn gwario arian cyhoeddus, gan gynnwys sut y maent yn sicrhau gwerth wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. 

Ein nod yw i:

  • Rhoi sicrwydd i bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda
  • Eg...

Closing date 31 October 24 Lleoliad Wales Salary £48,893 - £56,611 (band cyflog 4)
Gweld mwy

Archwilydd Cyfrifon (Wrth Gefn)

Ein swydd yn Archwilio Cymru yw archwilio sut mae cyrff cyhoeddus yn rheoli ac yn gwario arian cyhoeddus, gan gynnwys sut y maent yn sicrhau gwerth wrth ddarparu gwasanaethau cyhoeddus. 

Ein nod yw i:

  • Rhoi sicrwydd i bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda
  • Eg...

Closing date 31 October 24 Lleoliad Wales Salary £ 38,280- £45,237 (band cyflog 3)
Gweld mwy
Darganfyddwch sut brofiad yw gweithio yn Archwilio CymruDarllen mwy  
Example image

Ein graddfeydd cyflog diweddaraf

Edrychwch ar ein graddfeydd cyflog presennol, mae ein Polisi Tâl yn cwmpasu ein holl weithwyr.

Gweld graddfeydd cyflog