Adolygiad Dilynol o Drefniadau Craffu – Cyngor Sir Powys

aaa
Adolygiad Dilynol o Drefniadau Craffu – Cyngor Sir Powys
21 Hydref 2021

Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw'r Cyngor wedi gweithredu ar gynigion blaenorol Archwilio Cymru ar gyfer gwella ac wedi nodi cyfleoedd pellach i wella?

Mae'r Cyngor wedi gwneud cynnydd cyfyngedig o ran mynd i'r afael â'r materion a godwyd gennym yn ein hadroddiad yn 2018 ar effeithiolrwydd ei swyddogaeth graffu, yn rhannol oherwydd pandemig COVID, ac mae cytundeb ymhlith aelodau a swyddogion nad yw craffu'n gweithio mor effeithiol ag y gallai.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback