Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol:
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol
29 Ebrill 2022

Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau gwaith asesu strwythuredig cam dau yr Archwilydd Cyffredinol yn 2021 ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys.

Ar y cyfan, canfuom fod gan y Bwrdd Iechyd drefniadau sy’n effeithiol at ei gilydd ar gyfer y Bwrdd a phwyllgorau; fodd bynnag, mae bylchau o ran capasiti yn y tîm llywodraethu corfforaethol a throsiant aelodau annibynnol yn achosi pryder. Mae cynlluniau wedi cael eu datblygu ar gyfer ymateb i COVID-19 a thrawsnewid gwasanaethau gofal iechyd. Bydd angen i’r Bwrdd Iechyd barhau i ddefnyddio’i drefniadau da ar gyfer gweithio mewn partneriaeth i sicrhau bod trigolion Powys yn cael eu blaenoriaethu’n briodol gan wasanaethau a gomisiynwyd. Mae adnoddau ariannol yn cael eu rheoli’n dda; fodd bynnag, bydd cyflawni’r arbedion ariannol gofynnol yn gryn her.

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth