Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020

Delwedd clawr blaen Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020 - Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2020
26 Chwefror 2021

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau fy ngwaith archwilio 2020 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro a gynhaliwyd i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.

Deuthum i’r casgliad bod cyfrifon y Bwrdd Iechyd wedi eu paratoi’n briodol a’u bod yn sylweddol gywir, ac eithrio balans y stocrestr ar 31 Mawrth 2020. Felly, cyhoeddais farn amodol cwmpas cyfyngedig ar y cyfrifon.

We'd like your feedback