Cyngor Bro Morgannwg – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

Delwedd clawr blaen adroddiad ar Gyngor Bro Morgannwg – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
Cyngor Bro Morgannwg – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
15 Hydref 2021

Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau.

Mae’r Cyngor mewn sefyllfa dda i gynnal ei gydnerthedd ariannol gyda lefel iach o gronfeydd wrth gefn a chynlluniau cynaliadwy i’w defnyddio.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback