Cyngor Bro Morgannwg – Gweithio mewn Partneriaeth â’r Trydydd Sector

Delwedd clawr blaen Cyngor Bro Morgannwg – Gweithio mewn Partneriaeth â’r Trydydd Sector
Cyngor Bro Morgannwg – Gweithio mewn Partneriaeth â’r Trydydd Sector
18 Ionawr 2022

Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw trefniadau’r Cyngor gyda’r trydydd sector yn cefnogi’r Cyngor yn effeithiol i gyflawni ei flaenoriaethau adfer strategol?

Gwelsom fod trefniadau’r Cyngor yn cefnogi ei ffordd bresennol o weithio gyda’r trydydd sector, ond bellach y gellid eu cryfhau er mwyn manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd i wella’r berthynas i gefnogi’r gwaith o gyflawni blaenoriaethau adfer strategol y Cyngor.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback