Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

Delwedd ar glawr adroddiad Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol – Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
15 Hydref 2021

Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau.

Mae sefyllfa ariannol uniongyrchol y Cyngor wedi gwella ond mae angen iddo ystyried sut orau i ddefnyddio ei adnoddau i gryfhau ei gynaliadwyedd ariannol dros y tymor canolig.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback