Cyngor Caerdydd – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

Delwedd clawr blaen Cyngor Caerdydd – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
Cyngor Caerdydd – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol
17 Tachwedd 2021

Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn gan bod cynaliadwyedd ariannol yn dal i fod yn risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian wrth ddefnyddio adnoddau.

Mae’r Cyngor yn wynebu nifer o risgiau ariannol allweddol ac mae ganddo fwlch sylweddol yn y gyllideb dros y tymor canolig ond mae ganddo drefniadau i reoli ei gynaliadwyedd ariannol.

Pecyn cymorth

We'd like your feedback